Tävlingsinformation Flatmästerskapet 2018

Flatmästerskapet kommer att genomföras som ett workingtest med 5 stationer.
Inget vilt förekommer.
Regler som gäller är gällande WT-regler - utom klassindelningen (se nedan).
Det finns möjlighet för personer med rörelsenedsättning att se tävlingarna. 

Anmälan öppnade 1 mars och sista anmälningsdag var 1 juni.

Lördag: UKL, NKL, ÖKL
Söndag: VKL, EKL och finaler

Finaler kommer att genomföras för klasserna NKL, ÖKL och EKL.

På plats kommer ni att finna några försäljare:
Dummies.se
Gilliams Design


Klassindelning

Klasstillhörighet under FM-2018 skall enligt riktlinjerna för FM utgå ifrån B-provs meriter.

UKL: för hund under tjugofyra månader. Kan ha tagit pris i samtliga klasser. Endast åldern begränsar tillhörigheten.

NKL: för hund som är äldre än tjugofyra månader. Har ej startat i ökl. Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass gå tillbaka till klassen.

ÖKL: för hund som erhållit 1:a pris i nybörjarklass och som ej tidigare erhållit två 1:a pris i klassen.

EKL: för hund som erhållit två 1:a pris i öppenklass.

VKL: för hund som uppnått en ålder av 9 år senast på flatmästerskapets första dag oavsett tidigare meriter.


Om du tagit meriter efter anmälan
Om Du tagit meriter på B-prov efter att Du anmält dig som förhindrar start i anmäld klass skall detta anmälas innan Du startar på FM.
Kontaktuppgifter till provledningen hittar du i menyn till vänster.

Vi ser fram emot ett trevligt mästerskap!